Este una din cele mai mari comune ale județului Harghita, cea mai renumită așezare a Ținutului Sării. Numele de Corund e inseparabil de ceramica populară, fiind unul din centrele olăritului popular din Transilvania.

Locuitorii comunei au îndeletniciri variate. Pe lângă tradiționalul olărit ei se ocupă și de prelucrarea lemnului, de produsele din iască și de comerț ambulant (pe vremuri cu căruțe, astăzi cu automobile). Materia primă pentru olărit, lutul de bună calitate, se extrage de lângă pârâul Săcădat, care curge pe partea vestică a satului. Satul a avut cândva și mină de aragonit (azi zonă protejată) și un ștrand cu apă minerală (în zilele noastre aici au loc tradiționalele târguri de ceramică).

Mărfurile artizanale expuse în fața caselor atrag turiștii care trec prin satul Corund. Ei pot alege din frumoasele obiecte din ceramică, pai sau rogojină, articole din lână, iască sau lemn.

ÎnapoiRepere turistice din Corund